Porady eksperta gratis - wystarczy zadzwonić lub napisać. Kliknij i już!

Ograniczamy straty


W związku z wprowadzeniem nowej dyrektywy unijnej, zgodnie z którą wszystkie nowe budynki, a także te starsze przeznaczone do wynajmu lub sprzedaży – będą musiały posiadać paszport energetyczny. Koniecznym stało się więc ograniczanie strat energii, a w szczególności zadbanie o stolarkę okienną przez którą - według badań Instytutu Budynków Pasywnych  – stracić możemy aż do 30% energii cieplnej.

Wiele osób uzmysłowiło już sobie, że nie może ponosić takich kosztów. Popularne stały się więc tzw. okna pasywne i okna energooszczędne mające na celu:                   
 • redukcję strat ciepła poprzez przenikanie i zmniejszenie zużycia energii na ogrzewanie,
 • pozyskiwanie w pasywny sposób zysków ciepła z promieniowania słonecznego,
 • zapewnianie stosownie wysokiej temperatury powierzchni wewnętrznej okna aby  zagwarantować mieszkańcom danego budynku komfort cieplny, a także by uniknąć kondensacji wilgoci,
 • okna w domach pasywnych aktywnie wpływają na ograniczenie strat ciepła i pasywnie pozyskują energię potrzebną do ogrzania pomieszczeń.
Bardzo ważnym zagadnieniem przy projektowaniu domów pasywnych jest dążenie do uzyskania jak największej szczelności budynku oraz wyeliminowanie powstawania mostków termicznych, a tym samym wielkie znaczenie dla każdego inwestora stanowi maksymalne ograniczenie strat ciepła. Bardzo ważną rolę w tym odgrywają okna, które winne być elementem szczelnej konstrukcji budynku i cechować się minimalną stratą ciepła, a także pasywnym wykorzystaniem energii słonecznej do ogrzania pomieszczeń oraz ich doświetlenia.
Okna w budynkach pasywnych powinny posiadać współczynnik przenikania ciepła niższy niż 0,8 W/(m²K) oraz przepuszczalność energii słonecznej powyżej 50%. Bardzo ważne decyzje powstają tu na etapie projektowania całego domu pasywnego, czyli samo zaprojektowanie domu jako jednej zwartej bryły architektonicznej oraz odpowiednie  zaprojektowanie i rozplanowanie okien, ich wielkość i typ - te czynniki bowiem pomogą osiągnąć każdemu inwestorowi właściwy cel domu pasywnego.
Okna winne być umieszczone na południowej elewacji, gdyż występuje tam pozytywny bilans energetyczny. Ogromne znacznie dla zapewnienia jak najniższego współczynnika przenikania (poniżej 0,80) ma dobór odpowiednich okien oraz dobór wielkości i podziałów. Generalnie obowiązuje zasada, że im mniejszy udział powierzchni ram w oknie, tym okno będzie cieplejsze (okna bez szprosów, jednoskrzydłowe, itp.). Każdy dodatkowy podział okna zmniejsza powierzchnię przeszklenia i powoduje powstawanie dodatkowych mostków cieplnych na połączeniu szyby z ramą.

Nasza oferta w pełni odpowiada powyższym wymaganiom. Proponujemy energooszczędne Okna ECO – LUX 78 do domów niskoenergetycznych  i OKNO PASSIV – LUX 92 do domów zarówno niskoenergetycznych, jak i pasywnych. Uzyskanie zakładanego współczynnika parametru termicznego całego okna jest możliwe przy zastosowaniu odpowiedniego profilu i szyb. Okna ECO – LUX 78 i PASSIV – LUX 92 to  najnowocześniejsza  technologia energooszczędnych profili okiennych opracowana przy współpracy technologów austriackiej firmy LEITZ i Gebauer.

I. Konstrukcja:

 • poszerzony profil 92 i 78 poprawia termikę i akustykę okna, a także pozwala na zwiększone możliwości zastosowania dwukomorowego pakietu szybowego z szybami bezpiecznymi, antywłamaniowymi, dźwiękochłonnymi,
 • innowacyjne rozwiązanie konstrukcyjne ościeżnicy – poszerzenie wrębu – pozwala na wyeliminowanie mostka termicznego w tym obszarze, co z kolei optymalizuje parametry cieplne okna,
 • głębsze osadzenie pakietów szybowych -20 mmm zapewnia doskonalsze parametry cieple okna,
 • do wyboru dwa rodzaje listew przyszybowych: fajkowa i standardowa, co zwiększa dodatkowo izolacyjność i poprawia estetykę okna. Zatem mamy do wyboru tradycyjny lub bardziej nowoczesny wygląd okna,
 • nowe rozwiązanie o przyldze 20 i osi obrotu 13 daje zwiększone możliwości stosowania okuć i zapewnia prawidłowy docisk ościeżnicy na całym obwodzie dzięki czemu mamy gwarancje otwierania i zamykania okna bez użycia siły.
II. Uszczelki:

W oknach  ciepłych standardowo montowane są 3 uszczelki:
 •  uszczelka przylgowa Deventer w całości na obwodzie skrzydła,
 •  uszczelka wrębowa Deventer w całości na obwodzie skrzydła,
 •  uszczelka – nowość montowana na styku termookapnika aluminiowego i ramy skrzydła – dodatkowo podnosi szczelność okna i sprawia, że woda spływa po okapniku bez zaciekania pomiędzy ramę a ościeżnicę okna.
III. Termookapnik

Nowej generacji termookapnik montowany na klipsach dystansowych od zewnętrznej strony okna eliminuje mostki termiczne, a także zwiększa trwałość okien oraz eliminuje powstanie pleśni i grzybów w tym obszarze.

IV. Pakiet szybowy

Drugim zdecydowanie istotnym czynnikiem z punktu widzenia izolacyjności całego okna są szyby. Najczęściej stosowane są pakiety trzyszybowe, gdzie tradycyjny współczynnik k=1,0 jest polepszony do k=0,5, czy nawet k=0,4. Zastosowane w pakiecie szkło posiada powłoki niskoemisyjne LE, czyli cienkie, przezroczyste warstwy pokrywające szkło, a w przestrzeni międzyszybowej wypełnienie z gazów szlachetnych argonu (Ar ) lub kryptonu (Kr). Dodatkowo szyby winne charakteryzować się współczynnikiem całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego większym niż 50 % (Lt procentowa przepuszczalność światła 71%). Określa on, że w wyniku bezpośredniej transmisji energia pochodząca z promieniowania słonecznego przenika przez szybę do wnętrza, wskazuje również stopień oddawania wtórnej energii słonecznej absorbowanej przez szkło. Doskonałą izolacyjność osiągamy poprzez zastosowanie pakietów szyb dwukomorowych z argonem lub z kryptonem. W poszczególnych oknach mamy następujące możliwości:
 • Profil 78 max 38
 • Profil 92 max 49, w zależności od grubości pakietu uzyskujemy współczynnik szyb od  U= 0,4 W/(m²·K) do U= 0,8  W/(m²·K)
Najczęściej stosowanym pakietem dla okien
ECO – LUX 78 jest szyba 4LE/12AR/4FL/12AR/4LE,
PASSIV – LUX 92 szyba 4LE/16AR/4FL/16AR/4LE.

V. Ciepła ramka

Dodatkowym atutem jest  zastosowanie ciepłej ramki.
Do okien ciepłych stosujemy standardowo ciepłe ramki SGG Swisspacer, które eliminują mostki termiczne przy krawędziach szyb i minimalizują zjawisko kondensacji pary wodnej na obrzeżach szyb, a dodatkowo poprawiają termikę okna.

V. Okucie

Okucie ROTO NT o zwiększonej nośności i ROTO Designo z mikrowentylacją dają nam doskonalsze parametry, a nowoczesne rozwiązania okuć  dodatkowo wzmacniają konstrukcję okna, a także zwiększają możliwości komfortu użytkowania i zastosowania okien o profilu 78 i 92.

VI. Montaż

W tym miejscu warto podkreślić, iż dla uzyskania założonego współczynnika całego domu istotne jest użycie bardziej zaawansowanej technologii i rozwiązań w stolarce okiennej ale również prawidłowy montaż, właściwe połączenia i uszczelnienie na styku okna z murem, gdyż właściwa izolacja w tym miejscu jest kluczowa dla zapewnienia odpowiedniej szczelności domu.

Dużym wyzwaniem dla każdego budującego są mostki liniowe występujące na połączeniach okno – ściana. W domach  budowanych wg idei pasywnych montaż musimy przeprowadzić nie w sposób tradycyjny, gdzie mostek liniowy termiczny uzyskuje wartość powyżej 0,39 W/m2K, a w technologii zaawansowanej montażu( z licowaniem ocieplonym). Najlepszym rozwiązaniem jest montaż okien w warstwie izolacyjnej, ponieważ w takim połączeniu nie ma styku mur - ościeżnica okna, powodującego największe ubytki ciepła. Okno powinne być wysunięte poza lico muru kiedy nie jest on jeszcze ocieplony tak, by termoizolacja zewnętrzna muru objęła całe okno od spodu  i od przodu ok. 3 cm.
Taki montaż jest montażem zlicowanym ocieplonym i tutaj współczynnik liniowy mamy już mniejszy, bo na poziomie O,O5 W/m2K. Jednakże jest to montaż zalecany do domów pasywnych i do okien nieotwieranych, gdyż ideą budownictwa pasywnego jest nie otwieranie, a zastosowanie instalacji nawiewno – wywiewnej.
Montaż ten nie jednak idealny  jest  dla okien otwieranych – tutaj musimy okno lepiej  zabezpieczyć większą ilością odpowiednich  kotew, dobrze umocowanych w ścianie monolitycznej. W przypadku pustaków ceramicznych nie możemy okien w ogóle osadzić w obszarze warstwy izolacyjnej, gdyż umocowanie niestabilne kotew ze względu na zastosowany materiał muru nie gwarantuje  właściwego funkcjonowania okien. Zwracamy uwagę, że montaż kotew do pustaków Porotherm i okien 78 i 92 nie jest zalecany ze względu na to, że  będzie dochodziło do obluzowania kotew z uwagi na zwiększony ich ciężar.

Aby uniknąć powstawania mostków termicznych należy okna montować na foliach paroprzepuszczalnych, stosować izolacyjne warstwy styropianu, a także stosować taśmy samorozprężne. Szczególnie przy montażu parapetów zewnętrznych i wewnętrznych  na styku okna i parapetu winne być stosowane taśmy rozprężne. Nowym rozwiązaniem jest blok profilowany styropianowy podparapetowy, montowany w miejscu osadzenia okna. Rozwiązuje on wiele problemów, np. montażu balkonów bez wylewek, gdzie często dochodzi do uszkodzeń montażu  i samego okna .
Połączenia montażowe muszą być izolowane i szczelne, wypełnione pianką dwustronnie. Nie wystarczy by okna miały dobre parametry termiczne i izolacyjne, trzeba jeszcze zamontować je w taki sposób, by udział mostków liniowych został wyeliminowany, a cała konstrukcja była  stabilna.

Nasze innowacyjne okna ECO – LUX 78 i PASSIV - LUX 92 stanowią optymalne połączenia najlepszych parametrów technicznych, funkcjonalności i ekonomii z estetyką okien ciepłych .

Oferta okien energooszczędnych i pasywnych przeznaczona jest dla wymagającego klienta, inwestującego w przyszłość oraz ceniącego najwyższej jakości produkty  w anszej frimie stosujmy system zarządzania jakością ISO 9001:2000 gdyż jakość nigdy nie jest dziełem przypadku.

Solidny, doskonały produkt, a także bardzo wysoki współczynnik izolacyjności termicznej daje prawo do stosowania okien PASSIV – LUX 92 do budownictwa pasywnego, gdyż życie zgodne z naturą jest wymogiem naszych czasów.

Naszym celem jest dostarczenie Klientom optymalnych rozwiązań i zapewnienie nowej jakości życia poprzez innowacyjne i kreatywne rozwiązania na miarę XXI wieku.

artykuł sponsorowany