Porady eksperta gratis - wystarczy zadzwonić lub napisać. Kliknij i już!

IM MNIEJ, TYM LEPIEJ. WARTOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA U OKNA

Współczynnik U: dla okna to bardzo ważna i niezbędna informacja. Bardzo często producenci okien ograniczają się do podania jedynie współczynnika U szyby, gdyż, o czym nie wszyscy wiedzą, szyba ma zwykle dużo lepsze parametry izolacyjne niż rama, a U dla całego okna jest wypadkową współczynnika U szyby, U ramy i wielkości okna. Trudno uznać za prawdziwy przytaczany przez niektórych producentów argument, że podawanie dwóch wielkości U szyby i U okna może wprowadzać klienta w błąd. Po prostu z marketingowego punktu widzenia U szyby, zwykle = 1,1 albo 1,0 W/m2K, a ostatnio nawet 0,5 W/m2K brzmi atrakcyjniej niż U całego okna wynoszące 1,5 czy 1,7 W/m2K.


Bezwzględnie jednak należy pamiętać, że to współczynnik U całego okna, a nie szyby czy ramy, ma decydujące znaczenie dla izolacyjności termicznej.Trzeba w tym momencie wspomnieć o nieco bagatelizowanym elemencie systemu, (tak okno jest systemem) a mianowicie montażu. To również montaż odgrywa bardzo istotną rolę właśnie w uzyskaniu deklarowanych parametrów, a w szczególności sławetnego współczynnika U, który deklaruje producent okna.

Dodatkowo warto pamiętać, że współczynnik U jest obliczany i podawany dla okna montowanego pionowo w ścianie budynku, jeżeli chodzi o okna montowane pod kątem (np. okna dachowe pod kątem okolo 45 stopni) to ten współczynnik może być gorszy nawet o 40%! Warto o to zawsze zapytać fachowca, architekta czy producenta.


Zgodnie z Polską Normą U okna nie może być wyższe niż 2,6 W/m2K, a w pomieszczeniach o szczególnych wymaganiach higienicznych - na przykład szpitalach, żłobkach, przedszkolach - 2,3 W/m2K. Jednak przyjęty obecnie standard przewyższa znacznie polskie normy i dla okien PVC, U wynosi 1,5 W/m2K. Okna drewniane generalnie mają lepsze U niż okna PVC. Dla okien drewnianych standardowa wartość U wynosi 1,3 -1 ,4 W/m2K.

Już wkrótce przepisy ustawy o bilansie energetycznym budynku będą wymuszały, aby projektant dysponował informacją o współczynniku przenikania ciepła okien. Po prostu bez tej informacji dokumenty odbioru budynku nie będą mogły być podpisane przez inspektora nadzoru.

Musimy pamiętać też o tym, że wielkość współczynnika U wpływa na cenę okna. Im U niższe, tym cena okna wyższa, a okno lepsze pod względem właściwości termoizolacyjnych, to nierzadko lepsze w ogóle.


Przykłady: Wartość współczynnika U dla różnych profili okiennych:
  • rama drewniana 1,4 - 1,6 W/m2K, są wyjątki o współczynniku U = 1,15 i mniej
  • rama z PVC 1,45 - 1,8 W/m2K, są wyjątki o współczynniku U = 1,2 i mniej (okno passive)
  • rama aluminiowa - profile izolowane 2,8 W/m2K, są wyjątki o współczynniku U < 2 W/m2K
  • rama aluminiowa - profile nieizolowane wartość średnia ok. 5,8 W/m2K