Porady eksperta gratis - wystarczy zadzwonić lub napisać. Kliknij i już!

Piękny Taras ? tylko od JAF-Polska!

Specjaliści z JAF-Polska radzą jak wybrać idealny taras:
Na kompletny drewniany taras potrzeba następujących materiałów:
•    DESKI TARASOWE
•    DREWNO NA KONSTRUKCJĘ DOLNĄ
•    ROZWIERTAKI DO ROZWIERCANIA ZGRUBNEGO
•    ŚRUBY I NIEWIDOCZNE ELEMENTY MOCUJĄCE
•    LEGARY LUB
•    ROLKI
Opcjonalnie:
•    OLEJ DO KONSERWACJI I CZYSZCZENIA
•    KLIPSY MOCUJĄCE
Przy kładzeniu podłóg należy przestrzegać następujących wskazówek:
Wilgotność drewna
Z pomocą elektronicznego miernika można określić wilgotność drewna, które w zależności od warunków atmosferycznych (lato, zima) może się różnić od 10% do 25%. Przy kładzeniu drewna należy uważać na to, ażeby wilgotność drewna w stanie wbudowanym wahała się pomiędzy 16% +/- 2%.
Nachylenie
Przy kładzeniu podłoża (płyta betonowa/fundament punktowy/itp.) należy zagwarantować szybkie odprowadzanie wilgoci. To może następować poprzez 2% nachylenie podłoża.
Odpływ wody
Powinien zostać zagwarantowany uregulowany odpływ wody, ażeby pod podłogą tarasu nie dopuścić do powstawania wody stagnującej. W tym celu zalecane jest postawienie konstrukcji dolnej na legarach, ażeby woda mogła odpływać bez żadnych przeszkód. Następnie należy zagwarantować wystarczającą wentylację.
Konstrukcja dolna
Na konstrukcję dolną w miarę możliwości powinny być stosowane odporne gatunki drewna. Poza tym zawsze należy stosować uchwyty dystansowe (min. 7 mm) pomiędzy pokryciem a konstrukcją dolną, w przypadku gdy konstrukcja dolna jest szersza niż 50 mm. Odległość konstrukcji dolnej powinna odpowiadać około 20 krotności grubości deski.
Nawiercanie
Generalnie należy otwory nawiercać i rozwiercać, ażeby zapobiegać rozszczepianiu się drewna i powstawaniu rys. Nawiercony otwór powinien się znajdować przynajmniej 15 mm od krawędzi i przynajmniej 50 mm i maksymalnie 100 mm od końca deski.
Śruby
Długość śrub powinna mieć przynajmniej 2,5 krotność grubości deski, a średnicę powinna wynosić przynajmniej 4,5 mm. Należy stosować śruby częściowo nagwintowane ze stali nierdzewnej lub równorzędnej stali nie rdzewiejącej.
Fugi
Według VEH fuga powinna odpowiadać przynajmniej 6% szerokości deski, jednak szerokość mieć przynajmniej 7 mm. Jeżeli zmierzona wilgotność drewna może wynosić powyżej 16%, to należy wybrać większą szerokość. Jeżeli wilgotność drewna jest niższa niż 16%, to można wybrać mniejszą szerokość.
Styki
Styki powinny być położone podwójnie i też tutaj powinny być dotrzymywane wymagania względem odległości.
Czyszczenie
Raz w roku należy wyczyścić taras. Z zasady w tym celu nie są konieczne żadne specjalne środki lub materiały. Do czyszczenia tarasów zaleca się urządzenie do czyszczenia pod ciśnieniem ze specjalną nasadką. W najczęstszych przypadkach wystarczające są woda i szczotka.
Uwaga: Odradza się czyszczenie samym strumieniem pod ciśnieniem, gdyż można uszkodzić powierzchnię drewna strumieniem wody.
Wskazówka
Drewno jest produktem naturalnym – Posiada typowe właściwości odpowiadające surowcom rosnącym w naturze, względnie typowe cechy dla gatunków drewna, a przez to nie są wadami następujące właściwości:
•    Szarzenie powierzchni bez pielęgnacji powierzchni
•    Różnice kolorów
•    Tworzenie się rys na powierzchni i końcach desek w wyniku pracy drewna
•    Skręcanie / spaczanie się w wyniku skrętu włókien
•    Pęcherze żywiczne / wyciek żywicy przy niektórych gatunkach drewna iglastego, np.: sosna, modrzew
•    Szorstkie miejsca wywołane przez anomalie wzrostu
•  Otwory w twardym drewnie, spowodowane insektami świeżego drewna, np.: przy drewnie bangkirai, massaranduba.
 
Wyżej wymienione wskazówki odnoszą się do informacji odnośnie kładzenia desek podanych przez VEH.

www.jaf-tarasy.pl