Porady eksperta gratis - wystarczy zadzwonić lub napisać. Kliknij i już!

Paszporty energetyczne górą
Będą kary za brak świadectw energetycznych w budynkach.

Ogłoszenie o sprzedaży mieszkania będzie musiało zawierać informacje o charakterystyce energetycznej. Za brak takich danych lub sprzedaż mieszkania bez świadectwa energetycznego będą groziły kary.
Do niedawna paszporty kojarzyły sie jedynie z wyjazadmi za granicę, dzisiaj znajduja swoja rolę w buwonictwie. Od stycznia muszą go posiadać także budynki mieszkalne, produkcyjne i użyteczności publicznej. A wszystko po to, by oszczędzać energię. 4 stycznia 2006 roku weszła w życie dyrektywa Unii Europejskiej 2002/91/WE, zgodnie z którą każdy budynek musi mieć świadectwo energetyczne, tzw. paszport energetyczny.

Głównym celem dyrektywy unijnej jest poprawienie standardu energetycznego budynków każdego rodzaju: produkcyjnych, mieszkalmych oraz użyteczności publicznej. Po upływie okresu przejściowego, czyli po 2009 roku, paszporty energetyczne będą wymagane nie tylko w przypadku obiektów nowo-budowanych, ale również już istniejących.

Każdy kraj członkowski w różny sposób realizuje postanowienia dyrektywy ponieważ przy ustalaniu standardów energetycznych dla budynków, musi wziąć pod uwagę krajowe warunki klimatyczne oraz rachunek ekonomiczny. Aby ustalenia dyrektywy mogły sprawnie i prawidłowo funkcjonować w Polsce, trzeba było dokonać zmian w przepisach techniczno-budowlanych.
Wszystkie budynki sprzedawane lub wynajmowane na rynku pierwotnym i wtórnym będą musiały posiadać świadectwo energetyczne. Wskaźnik jakości charakterystyki energetycznej danego budynku będzie musiał być zamieszczony w ogłoszeniu o sprzedaży lub wynajmie. Jeżeli właściciel takiego dokumentu nie przedstawi kupującemu, to zostanie ukarany. Takie zmiany w zakresie certyfikacji energetycznej budynków proponują Parlament Europejski i Rada Europy, które w grudniu przyjęły nowelizację Dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD).
Z przepisu wynika, że sprzedaż mieszkania lub budynku bez świadectwa nie będzie możliwa - mówi Marcin Piotrowski, prezes Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości.
Podobnego zdania jest dr Aleksander Panek z Narodowej Agencji Poszanowania Energii.
- Dyrektywa i ustawa jasno wskazują, że obowiązek posiadania świadectw energetycznych będzie konieczny w przypadku wprowadzania budynku do obrotu oraz oddawania go do użytkowania - wyjaśnia.


Oszczędzamy energię

Poprawa efektywności energetycznej budynków to skuteczny sposób walki ze zmianami klimatu i poprawy bezpieczeństwa energetycznego – mówi Andris Piebalgs, Komisarz Unii Europejskiej ds. polityki energetycznej.Zaostrzenie przepisów w zakresie certyfikacji energetycznej pozwoli na redukcję emisji gazów cieplarnianych i uzyskanie oszczędności energii – dodaje.
Unijna dyrektywa nakazuje państwom członkowskim podjęcie wszelkich środków niezbędnych do zapewnienia i egzekwowania prawidłowego funkcjonowania systemu certyfikacji energetycznej budynków. Każdy nabywca i najemca będzie miał dzięki temu dostęp do świadectwa energetycznego.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co się dzieje z energią w naszych domach, czyli na co ją zużywamy.

            Ogrzewanie i wentylacja                 70 %
            Ciepła woda                                 12 %
            Przygotowanie posiłków                 10 %
            Światło i urządzenia elektryczne       8 %
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sankcje prawne

Wdrożenie nowych rozwiązań w Polsce pomoże poprawić nasz krajowy system certyfikacji tak, by bardziej służył ludziom – mówi Maria Dreger, manager ds. norm i standardów Rockwool Polska.
Dziś brak sankcji za sprzedaż lub wynajęcie mieszkania bez świadectwa energetycznego sprawia, że niewiele budynków poddawanych jest certyfikacji. Dotyczy to głównie mieszkań z rynku wtórnego.
Od 1 stycznia tego roku dla niewiele ponad 1 proc. budynków z rynku wtórnego wykonano certyfikację pomimo tego, że obowiązek ten dotyczy zarówno obiektów z rynku pierwotnego, jak i wtórnego. Wprowadzenie kar za brak świadectw energetycznych może to zmienić – tłumaczy Aleksander Panek, prezes Zrzeszenia Audytorów Energetycznych.

Wsparcie jest konieczne

Dyrektywa nakłada też na państwa członkowskie Unii Europejskiej wprowadzenie finansowego wsparcia dla inwestycji termomodernizacyjnych poprawiających efektywność energetyczną budynków. Nowe instrumenty finansowe w tym zakresie muszą być przedstawione najpóźniej do połowy 2011 roku.
Parlament Europejski i Rada Europy chcą także drastycznego zaostrzenia przepisów w zakresie norm technicznych, jakie powinny spełniać nowo budowane budynki. Dopuszczalna będzie bowiem jedynie budowa wyłącznie tzw. budynków zeroemisyjnych, czyli takich, które zużywają maksymalnie 15 kWh/mkw. rocznie. Mają być one zasilane choćby częściowo, z nieodnawialnych źródeł energii.
Do tego konieczne będzie finansowe wsparcie indywidualnych inwestorów. Bez rozwiązań stymulujących trudno będzie zmobilozować prywatnych inwestorów do ponoszenia znacznie wyższych kosztów w przypadku budowy czy moderniazacji domów i mieszkań.

Obywatel skorzysta

W krajach Unii Europejskiej, budynki generują ponad 35% dwutlenku węgla i odpowiedzialne są za zużycie 40 % energii. Eksperci szacują, że nowe przepisy pozwolą na redukcję emisji gazów cieplarnianych aż o 70 proc. w stosunku do obecnego limitu. Na nowych rozwiązaniach skorzystać mają także obywatele. Dzięki inwestycjom w lepszy standard energetyczny budynków przeciętne statystyczne europejskie gospodarstwo domowe będzie mogło zaoszczędzić rocznie na ogrzewaniu około 1200 zł.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przykładowe oszczędności przy termomoderniazacji budynków.

1.    Wymiana okien i drzwi                                 do 20% oszczędności
2.    Modernizacja instalacji CO i ciepłej wody         do 20% oszczędności
3.    Ocieplenie ścian, podłóg, dachu                    do 25% oszczędności
4.    Zainstalowanie zaworów termostatycznych
    i regulacja grzejników                                     do 15% oszczędnosci
5.    Instalacja automatyki sterującej                    do 20% oszczędności
6.    Usprawnienie systemu wentylacji                   do 10% oszczędności

Autor :GEC
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------