Porady eksperta gratis - wystarczy zadzwonić lub napisać. Kliknij i już!

Jak sprawdzić czy okna PVC są ciepłe?

Jakość izolacyjności cieplnej okna określa współczynnik przenikania ciepła U. Charakteryzuje on wielkość strat ciepła, które spowodowane są różnicą między temperaturą wewnątrz pomieszczenia a temperaturą na zewnątrz.  Może być wyznaczany metodą pomiarową lub bardziej uniwersalną (prostszą i szybszą) metodą obliczeniową według odpowiedniego wzoru. Na ostateczną wartość współczynnika przenikania ciepła dla całego okna składa się wypadkowa wartości U dla ramy (UR) i szyby (UOS,) oraz wartość tzw. mostka termicznego.
Największy wpływ na poziom temoizolacyjności okna ma współczynnik przenikania ciepła przez szyby (UOS). Zależy on od składu chemicznego i struktury szyb, jak również od konstrukcji całego wkładu szybowego. Obecnie jako standard stosuje się wkłady dwuszybowe typu 4–16–4T, zbudowane z dwóch tafli szkła o grubości 4mm oddzielonych 16mm ramką dystansową, gdzie przestrzeń międzyszybowa wypełniona jest argonem. Jedna z tafli pokryta jest cienką powłoką niskoemisyjną. Wkład o takiej budowie charakteryzuje się współczynnikiem UOS =
1,0 W/m2K (wg EN 674). Na rynku dostępne są przeszklenia o lepszych parametrach cieplnych. Wkłady trzyszybowe o budowie 4T–14Ar–4–14Ar–4T z dwiema powłokami niskoemisyjnymi, wypełnione argonem osiągają współczynnik UOS  na poziomie 0,6 W/m2K (wg EN 674). Jeszcze niższe wartości UOS uzyskują przeszklenia, w których przestrzenie międzyszybowe wypełnione są Kryptonem lub Xenonem. Współczynnik przenikania ciepła dla wkładu szybowego może wówczas wynosić nawet 0,4 W/m2K (wg EN 674). Gazy te są jednak o wiele droższe od Argonu, co bezpośrednio przekłada się na większe koszty produkcji i tym samy wyższą cenę okien. Nowością na rynku są wkłady trzyszybowe o budowie 3T-16Ar-3-16Ar-3T, dla których wartość UOS wynosi 0,5 W/m2K (wg EN 674). Do ich wypełnienia używa się Argonu, dlatego dostępne są już za niewielką dopłatą. Jest to optymalne rozwiązanie dla klientów, którzy przy ograniczonym budżecie nie chcą rezygnować z energooszczędnych rozwiązań.
Niestety należy podkreślić, iż współczynnik przenikania ciepła dla szyby jest często podawany jako współczynnik U dla całego okna, co jest poważnym nadużyciem. Nie uwzględnia on bowiem jakości termicznej ramy okiennej, której udział  w całkowitej powierzchni okna wynosi zwykle 30, a czasami nawet 50%. We wszystkich rodzajach rozwiązań konstrukcyjnych okien, a w szczególności w ramach okiennych z PVC, największy wpływ na ich jakość termiczną ma szerokość profili, a nie jak się powszechnie sądzi ilość komór. Pięciokomorowy system o szerokości 73mm będzie miał bowiem lepsze parametry cieplne niż system sześciokomorowy o szerokości 65mm. Ponadto o izolacyjności termicznej ramy okiennej decyduje materiał, z którego wykonane są wzmocnienia niezbędne dla zapewnienia odpowiedniej sztywności profili. Większość okien PVC wzmacniana jest stalą, która nie jest dobrym izolatorem ciepła. Na rynku są już dostępne okna, w których stal zastąpiono kompozytem poliestrowo szklanym dodatkowo wypełnionym termoizolacyjną pianą poliuretanową. Rozwiązanie to pozwoliło znacznie obniżyć wartość współczynnika przenikania ciepła ramy okiennej – UR.  Profil pięciokomorowy o szerokości 73mm wzmocniony stalą charakteryzuje się wielkością współczynnika UR na poziomie 1,5 W/m2K, podczas gdy ten sam profil ze wzmocnieniem z kompozytu osiąga UR = 1,1 W/m2K. Oznacza to poprawę jakości termicznej profilu o 27%!
Podsumowując, obecnie na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań poprawiających termikę okien. Energooszczędne wkłady szybowe i specjalna konstrukcja ramy okiennej skutecznie ograniczają straty ciepła, a zastosowanie okien energooszczędnych przyczynia się bezpośrednio do ograniczenia zapotrzebowania na energię. Przykład: okno o wymiarach 1165x1435, wykonane na profilu pięciokomorowym o szerokości 73mm,  wzmocnione stalą, z wkładem szybowym UOS = 1,0 W/m2K osiąga współczynnik przenikania ciepła UOKNA na poziomie 1,28 W/m2K. To samo okno, ale z zastosowaniem wzmocnień termicznych w ramie okiennej i wkładu szybowego UOS = 0,5 W/m2K, osiąga wartość  UOKNA na poziomie 0,84 W/m2K. Oznacza to poprawę izolacyjności termicznej o 35%! Przykład ten wyraźnie pokazuje, że zastosowanie okien energooszczędnych znacznie poprawia jakość energetyczną budynków i zmniejsza straty ciepła, zwiększając tym samym opłacalność inwestycji termomodernizacyjnej. Ograniczenie zapotrzebowania na energię jest szczególnie istotne w dobie obowiązywania unijnej dyrektywy EPBD 2002/91/EC, która wprowadziła obowiązek certyfikacji energetycznej budynków.
Zapraszamy na stronę www.uvalue.ms.pl, gdzie każdy z Państwa będzie mógł samodzielnie obliczyć wartość współczynnika przenikania ciepła U dla konkretnego okna.

Art. sponsorowany