Porady eksperta gratis - wystarczy zadzwonić lub napisać. Kliknij i już!

JAK DOBRAĆ ZABEZPIECZENIA NASZEGO MIESZKANIA LUB BUDYNKUZanim przejdziemy do omawiania poszczególnych zabezpieczeń musimy jeszcze wprowadzić dodatkowe informacje.

Klamka z kluczem ©Infookno.plWłamywacz przedostaje się do mieszkania lub budynku przez najsłabszy element zabezpieczenia. Stąd przede wszystkim należy zwracać uwagę na kompleksowość zabezpieczenia wszystkich możliwych do agresji dróg przedostania się włamywaczy do wewnętrz chronionych pomieszczeń. Niecelowe jest np. zabezpieczenie drzwi wejściowych zabezpieczeniami o najwyższych parametrach przeciwwłamaniowych, jeżeli można wejść do budynku przez drzwi od ogrodu czy okno piwniczne. Podobnie, o czym przekonali się ostatnio niektórzy właściciele mieszkań, nie ma sensu montowanie w oknach folii czy szyb „pancernych” jeżeli nie zamontuje się w nich jednocześnie okuć o podwyższonej odporności na włamanie oraz klameczek blokowanych kluczykiem, zwłaszcza w podatnych na odkształcenia oknach z profili tworzywowych.

Dotychczasowe rozważania prowadzą do wniosku, że odpowiednio do kategorii zagrożenia powinny być zabezpieczone budynki czy pomieszczenia. Nie ma przecież sensu tworzyć „twierdz” z pomieszczeń, których zagrożenie jest bardzo małe. Podobnie nie można zabezpieczyć na najwyższym poziomie jednego elementu, np. drzwi, jeżeli droga włamania przez okno lub przez piwnicę jest niezabezpieczona. Stąd podobnie jak przy kategoriach zagrożenia trzeba określić zabezpieczenia poszczególnych elementów w 4 klasach o różnym poziomie przeciwdziałania sforsowaniu ich przez włamywaczy. Jest oczywistym, że nie wszystkie elementy można podzielić na 4 klasy. Np. wziernik drzwiowy może być tylko zwykły lub szerokokątny.

Jedno co można stwierdzić, to fakt, że wszystkie elementy konstrukcyjne oraz każda ich część składowa musi stanowić porównywalny stopień zabezpieczenia oraz że o odporności całego elementu stanowić będzie jego najsłabsze ogniwo. Co z tego, że w drzwiach zamontujemy kilka zamków o najwyższej klasie odporności na włamanie, jeżeli skrzydło drzwiowe wykonane jest z płyty pilśniowej na ramie drewnianej. Poza tym, jeżeli kategoria zagrożenia mieszkania jest najwyższa (IV) a realną drogą przedostania się do niego są tylko drzwi, np. mieszkanie na 10–tym piętrze w 16-to kondygnacyjnym budynku co praktycznie wyklucza możliwość przedostania się do niego przez okno, nie ma potrzeby aby okno było zabezpieczone również elementami 4 klasy zabezpieczenia (np. okucia obwiedniowe klasy 2 i przeszklenie P4).

Oczywiście może tutaj też istnieć możliwość łatwego przedostania się z balkonu sąsiedniego słabo zabezpieczonego mieszkania. Wynika stąd konieczność wariantowego rozpatrywania tych zagadnień. Analizując zabezpieczenie mieszkań musimy oczywiście podzielić je na dwie grupy, na mieszkania w budynkach wielorodzinnych i na mieszkania w budynkach jednorodzinnych, gdyż drogi przedostawania się do nich są w obu przypadkach bardzo zróżnicowane.

Do mieszkań w budynkach wielorodzinnych (blokach) praktycznie istnieją tylko 2 drogi agresji – drzwi i okna. W domkach jednorodzinnych dróg agresji jest zdecydowanie więcej, gdyż obok drzwi głównych istnieją najczęściej również drzwi gospodarcze od tyłu budynku, obok okien głównych również okna piwniczne i dachowe a także bramy garażowe oraz zsypy, świetliki dachowe itp. Istnieje stosunkowo mała możliwość przedostania się do wewnątrz budynku przez ściany natomiast przy dachach z eternitu czy dachówki możliwości przedostania  są już większe. Stąd możliwości przedostania się do domku jednorodzinnego są zdecydowanie większe. Spróbujmy ująć to w tabeli dla obu tych przypadków, gdyż opis byłby mało czytelny i zbyt szeroki.
Proponowane w poniższej tabeli rozwiązania nie gwarantują, że jesteśmy w pełni zabezpieczeni przed włamaniem. Wynika to m.in. z faktu, że spełnienie wymagań zależy również w dużym stopniu od sposobu osadzenia drzwi czy okien w ścianie, użytych części złącznych, technologii okuwania, solidności producentów, handlowców czy wykonawców robót budowlanych a także zależy od czasu jakim będzie dysponował włamywacz.


Przykładowy dobór zabezpieczeń mechanicznych


Rodzaj obiektu Miejsce Zabezpieczane Kategoria zagrożenia włamaniem
 I
II
III
IV

Mieszkanie w budynku wielorodzinnym na parterze Lub ostatnim piętrze
Drzwi
Standard lub klasy A(1) z zamkiem, okuciami uchwytowo–osłonowymi klasy A(1) i wkładką klasy A(3) Klasy A(2) z zamkiem, okuciami uchwytowo – osłonowymi klasy A(1) i wkładką klasy A(3) oraz blokadami przeciwwyważeniowymi Klasy B(3) z 2 zamkami, okuciami uchwytowo – osłonowymi klasy B(3) i wkładką klasy B(4) oraz blokadami przeciwwyważeniowymi Klasy C(4) z zamkiem wielopuktowym, okuciami uchwytowo – osłonowymi klasy C(4) i wkładką klasy C(5) oraz blokadami przeciwwyważeniowymi
Okna i drzwi balkonowe Standard lub klasy A(1) z  okuciami uchylno – rozwieranymi klasy A, z klameczką z blokadą i szybą P2 Klasy A(2) z  okuciami uchylno – rozwieranymi klasy A, z klameczką z blokadą i szybą P4 Klasy B(3) z okuciami uchylno – rozwieranymi klasy B i z klameczką z blokadą oraz szybą P5 Klasy C(3) z okuciami uchylno- rozwieranymi klasy C i z klameczką z blokadą i szybą P6
Mieszkanie w budynku wielorodzinnym pozostałe Drzwi Standard  lub klasy A(1) z zamkiem, okuciami uchwytowo – osłonowymi klasy A(1) i wkładką klasy A(3) Klasy A(2) z zamkiem, okuciami uchwytowo – osłonowymi klasy A(1) i wkładką klasy A(3) oraz blokadami przeciwwyważeniowymi
Klasy B(3) z 2 zamkami, okuciami uchwytowo – osłonowymi klasy B(3) i wkładką klasy B(4) oraz blokadami przeciwwyważeniowymi Klasy C(4) z zamkiem wielopuktowym, okuciami uchwytowo – osłonowymi klasy C(4)) i wkładką klasy C(5) oraz blokadami przeciwwyważeniowymi
Okna i drzwi balkonowe
Standard Standard Standard lub Klasy 1(1) z  okuciami klasy A(1), z klameczką z blokadą i szybą P2
Klasy 1(1) z  okuciami klasy 1, z klameczką z blokadą i szybą P2
Dom jednorodzinny w zabudowie szeregowej Drzwi główne Standard lub klasy A(1) z zamkiem, okuciami uchwytowo – osłonowymi klasy A(1) i wkładką klasy A(3) Klasy A(2) z zamkiem, okuciami uchwytowo – osłonowymi klasy A(1) i wkładką klasy A(3) oraz blokadami przeciwwyważeniowymi
Klasy B(3) z 2 zamkami, okuciami uchwytowo – osłonowymi klasy B(3) i wkładką klasy B(4) oraz blokadami przeciwwyważeniowymi Klasy C(4) z zamkiem wielopuktowym, okuciami uchwytowo – osłonowymi klasy C(4) i wkładką klasy C(5) oraz blokadami przeciwwyważeniowymi
Drzwi do ogrodu Jeżeli są to drzwi pełne przyjmujemy zabezpieczenia tak jak dla drzwi głównych, jeżeli natomiast są to drzwi przeszklone przyjmujemy zabezpieczenia jak dla okien
Okna i drzwi balkonowe Standard Klasy A(1) z  okuciami klasy A 1), z klameczką z blokadą i szybą P2 Klasy B(2)) z okuciami klasy B(2) i z klameczką z blokadą i szybą P4 + roleta z blokadą
Klasy C(3) z okuciami klasy C(3) i z klameczką z blokadą i szybą P4 + roleta z blokadą
Okna dachowe Standard Standard Z klameczką z blokadą Z szybą P2 i klameczką z blokadą
Okna do piwnic Stalowe Stalowe lub inne z podziałem i blokowaną klameczką Stalowe lub inne z szybą P2 i blokowaną klameczką Stalowe lub inne z szybą P4 i blokowaną klameczką
W przypadku braku lub słabego zabezpieczenia okien zalecane jest wbudowywanie krat lub zastosowanie drzwi pomiędzy piwnicą a częścią mieszkalną spełniających wymagania jak dla drzwi głównych
Drzwi/bramy garażowe Większość drzwi/bram garażowych nie ma oznaczenia odporności na włamanie i jest stosunkowo słabo zabezpieczona przed włamaniem stąd zalecane jest zastosowanie drzwi pomiędzy garażem a częścią mieszkalną spełniających wymagania jak dla drzwi głównych
Drzwi do piwnic i zsypy Brak jest na rynku drzwi i pokryw do zsypów wykonywanych seryjnie z określoną klasą odporności przeciwwłamaniowej. Stąd zalecamy wykonywanie ich z elementów stalowych, przy czym w miarę wzrostu odporności powinny one mieć od strony wewnętrznej budowę kratową, zawiasy, których nie można zdemontować od zewnątrz, pewne zamknięcia od strony wewnętrznej. W przypadku stosowania do zamknięć kłódek powinny zarówno kłódki jak i skoble mieć odpowiednią klasę odporności na włamanie.
Domy luksusowe, rezydencje Wszystkie miejsca Stosowane zamknięcia powinny spełniać minimum wymagania jak dla III lub IV kategorii  zagrożenia włamaniem określone j.w. dla budynków jednorodzinnych

Uwaga!

W przypadku stosowania w oknach rolet z blokadą o określonej odporności przeciwwłamaniowej dopuszcza się stosowanie okien o 1 kategorię niższych od określonych w tabeli.
Przy zainstalowaniu systemu alarmowego dopuszcza się stosowanie zamknięć o 1 kategorię niższych od określonych w tabeli, jeżeli włączenie alarmu spowoduje interwencję mieszkańców lub sąsiadów. Przy domkach znacznie oddalonych od innych zabudowań zalecane jest w wyższych kategoriach zagrożenia stosowanie monitoringu z grupą interwencyjną.

PRZEGLĄD KLAS ZABEZPIECZENIA ELEMENTÓW BUDOWLANYCH.

Proponowane wyżej rozwiązania nie dają 100% gwarancji zabezpieczenia przed włamaniem, gdyż wymagania i metody badań opierają się na typowych metodach włamań, w których istnieje również „postęp techniczny”. Żadne zabezpieczenie nie jest zupełnie pewne, gdyż nawet amerykański Fort Knox, w którym zastosowano zabezpieczenia mechaniczne i elektroniczne bez porównania przewyższające stosowane powszechnie rozwiązania, musi być dodatkowo strzeżony przez wyspecjalizowane służby ochrony. Starano się tutaj pogodzić zagrożenie włamaniem i odporność zabezpieczeń mechanicznych z uzasadnionymi kosztami zabezpieczenia. Badania prowadzone przez specjalistów belgijskich wykazały, że przeciętny włamywacz odstępuje od włamania, jeżeli przez okres 3 ÷ 5 min. nie pokona zabezpieczeń, chyba, że „korzyść” z włamania jest dokładnie znana a sama operacja włamywania się nie wzbudzi zainteresowania przypadkowych osób i służb ochrony. Stąd wynikające czasy odporności na włamanie dla poszczególnych okuć wynoszą przeważnie 3 do 10 min. a kompletnej stolarki okiennej i drzwiowej do 20 min. co nie świadczy, że zabezpieczenie zostanie pokonane w następnej minucie.
W związku z tym, że wraz ze wzrostem odporności na włamanie rośnie i to bardzo cena wyrobu oraz, że nie ma potrzeby zabezpieczać wszystkich obiektów/pomieszczeń na najwyższym poziomie postanowiono podzielić poszczególne wyroby na kilka klas odporności. W obecnych rozwiązaniach normatywnych odporność wyrobów dzielona jest na 4 do 6 klas odporności. Kwalifikowanie do poszczególnych klas odbywa się na podstawie badań określonych w normach i innych kryteriach. W trakcie takich badań nie można, przy użyciu określonych narzędzi i metod, dokonać włamania w przyjętym dla danej klasy czasie.

Przedstawimy poniżej dostępne na rynku krajowym wyroby o deklarowanej odporności na włamanie.

a) drzwi o podwyższonej odporności na włamanie
Podane niżej klasy określane są dla:
 • drzwi – w oznaczeniach krajowych wg Aprobat Technicznych i PN-90/B-92270 a wg oznaczeń europejskich (podane kursywą) wg PN-EN 1627:2006,
 • zamków - w oznaczeniach krajowych wg PN-91/B-94400 w klasach A, B i C a wg oznaczeń europejskich (podane kursywą) wg PN-EN 12209:2005,
 • klamek z tarczami - w oznaczeniach krajowych wg PN-8/B-94410 w klasach A, B i C a wg oznaczeń europejskich (podane kursywą) wg PN-EN 1906:2003,
 • wkładek bębenkowych - w oznaczeniach krajowych wg PN-91/B-94461.02 w klasach A, B i C a wg oznaczeń europejskich (podane kursywą) wg PN-EN 1303:2000 w klasach 1 do 5, aktualnie PN-EN 1303:2007 wg podwójnego oznaczenia (znaki w tabeli na opakowania 7 i 8) 1 do 6 znak 7 i 0 do 2 znak 8
 • okien i drzwi balkonowych w oznaczeniach krajowych wg Aprobat Technicznych w klasach A, B i C a wg oznaczeń europejskich (podane kursywą) wg PN-EN 1627:2006,
Uwaga! Dla wkładek bębenkowych podano kursywą oznaczenia wg PN-EN 1303:2000

Występujące na rynku drzwi klasyfikowane są:

bez określonej klasy – z standardowymi okuciami (zamek, klamki z tarczami itp.), nie posiadające żadnych oznaczeń ani dokumentów określających ich odporność,

klasy A (1 i 2) – z zamkami i wkładkami bębenkowymi klasy A (aktualnie zgodnie z nową klasyfikacją europejską może to być dla zamków klasa 3), klamkami z tarczami klasy A (klasa 1). Drzwi takie powinny posiadać co najmniej deklarację producenta o spełnianiu wymagań klasy A (1) lub, co jest bardziej miarodajne, certyfikat akredytowanej jednostki,

klasy B – z dwoma zamkami (z tego jeden co najmniej klasy B) lub zamkiem wielopunktowym, wkładkami bębenkowymi klasy B (klasa 4) i klamkami z tarczami klasy B (klasa 2) oraz blokadami przeciwwyważeniowymi od strony zawias. Drzwi takie powinny posiadać co najmniej deklarację producenta o spełnianiu wymagań klasy B lub certyfikat akredytowanej jednostki,

klasy C – z zamkiem wielopunktowym klasy C, wkładką bębenkową klasy C (klasa 5), z klamkami z tarczami klasy C (klasa 3) oraz blokadami przeciwwyważeniowymi. Drzwi takie powinny posiadać co najmniej deklarację producenta o spełnianiu wymagań klasy C lub certyfikat akredytowanej jednostki

Uwaga! Kursywą podano coraz częściej stosowaną klasyfikację wg norm europejskich.

b) Okna i drzwi balkonowe o podwyższonej odporności na włamanie

bez określonej klasy – z standardowymi okuciami (zawiasy, klameczki, zasuwnice itp.), nie posiadające żadnych oznaczeń ani dokumentów określających ich odporność,

Klasy A (1 i 2) (aktualnie można spotkać również oznaczenia jako klasa WK1 i WK2 lub EF1 wg klasyfikacji niemieckiej) – najczęściej z tzw. okuciami obwiedniowymi blokującymi skrzydło, za pomocą tzw. rolek lub suwaków grzybkowych (zobacz rysunek 1, rysunek 2 i rysunek 3), w kilku punktach na obwodzie skrzydła (co najmniej w pobliżu naroży skrzydła), klameczką blokowaną kluczem oraz z szybą P2. Okna takie powinny posiadać co najmniej deklarację producenta o spełnianiu wymagań klasy 1 lub 2, co jest bardziej miarodajne, certyfikat akredytowanej jednostki,

Klasy B (3) (WK3 lub EF2) - z okuciami obwiedniowymi blokującymi skrzydło, za pomocą tzw. rolek lub suwaków grzybkowych, w 6 do 8 punktach na obwodzie skrzydła, klameczką blokowaną kluczem oraz z szybą P4 (zobacz film). Okna takie powinny posiadać co najmniej deklarację producenta o spełnianiu wymagań klasy 3 lub certyfikat akredytowanej jednostki.

Klasy C (4) (WK4 lub EF2) - z okuciami obwiedniowymi blokującymi skrzydło, za pomocą tzw. rolek lub suwaków grzybkowych, w 8 do 12 punktach na obwodzie skrzydła, klameczką blokowaną kluczem oraz z szybą P4 (zobacz film). Okna takie powinny posiadać co najmniej deklarację producenta o spełnianiu wymagań klasy 2 lub certyfikat akredytowanej jednostki.

c) Okna piwniczne. Brak jest na rynku typowych okien do piwnic. Są to najczęściej rozwiązania produkowane indywidualnie przez rzemieślników lub stosowane są rozwiązania oparte o konstrukcje okien głównych i w tym przypadku muszą spełniać takie same wymagania jak okna główne. W dotychczasowej praktyce laboratorium nie były zlecane do oceny okna przewidziane do stosowania jako okna piwniczne.

d) Okna dachowe. Okna dachowe zabudowywane są na pochyłych dachach i są trudno dostępne. Stąd nie ma określonych wymagań odporności na włamanie dla takich okien. Zalecane jest jednak w przypadkach zagrożenia włamaniem zastosowanie w tych oknach szyby odpornej na włamanie (co najmniej P2) i klameczki z blokadą.

e) Wyłazy i świetliki dachowe. Stosowane są głównie na strychach lub klatkach schodowych. Podobnie jak wyżej nie ma specjalnych konstrukcji odpornych na włamanie. W niektórych rozwiązaniach stosuje się zabezpieczanie umieszczoną pod oknem otwieraną kratą przy czym zamknięcie takiej kraty nie powinno znajdować się w zasięgu ręki po wybiciu szyby w świetliku lub wyłazie (jeżeli jest). W przypadku strychów, przy słabo zabezpieczonych wyłazach lub świetlikach i łatwo dostępnych dachach, zalecane jest stosowanie drzwi wejściowych na strych o określonej odporności na włamanie.

f) Bramy garażowe. Brak typowych rozwiązań bram o określonej odporności na włamanie. Stosowane różne konstrukcje mają stosunkowo słabe zabezpieczenie. Stąd w garażach połączonych z częścią mieszkalną zalecane jest stosowanie drzwi o podwyższonej odporności na włamanie pomiędzy garażem a pozostałymi pomieszczeniami. Przy stosowaniu do zamknięć innych garaży kłódek niezbędne jest stosowanie kłódek i skobli wyższych klas odporności na włamanie.

g) Drzwi zewnętrzne do piwnic i zsypy. Brak jest na rynku drzwi i pokryw do zsypów wykonywanych seryjnie z określoną klasą odporności przeciwwłamaniowej. Wykonywane są one z elementów stalowych, przy czym w miarę wzrostu odporności powinny one od strony wewnętrznej mieć budowę kratową, zawiasy, których nie można zdemontować od zewnątrz i pewne zamknięcia od strony wewnętrznej. W przypadku stosowania do zamknięć kłódek zarówno kłódki jak i skoble powinny mieć odpowiednią klasę odporności na włamanie.

h) Kraty. Są dobrym zabezpieczeniem przy niższych klasach odporności na włamanie. Stanowią one dobre zabezpieczenie przed przeciętnymi włamywaczami. Dla dobrze wyposażonych w narzędzia specjalne i doświadczonych włamywaczy są do pokonania w stosunkowo krótkim czasie. Pamiętać przy tym trzeba, że kraty odcinają zarówno drogę do wewnątrz pomieszczeń jak i z pomieszczeń na zewnątrz co staje się problem, podkreślanym przez pracowników straży pożarnych, podczas pożaru, gdy odcina on główne drogi ucieczki i ewakuacji ludzi przez drzwi.

i) Zamki. Jak do tej pory odporność zamków na włamanie określana jest w klasach A, B i C. W dotychczasowych badaniach klasę najwyższą C osiągają przede wszystkim zamki blokujące w wielu punktach.

j) Okucia uchwytowo – osłonowe (klamki z tarczami/szyldami). Wg aktualnie stosowanej klasyfikacji klamki z tarczami o określonej odporności na włamanie klasyfikowane były jako A, B i C. Wg nowych, europejskich oznaczeń mogą mieć klasę 1 do 4.

k) Wkładki bębenkowe. Podobnie jak przy zamkach i klamkach odporność na włamanie określano jako klasy A, B i C. Aktualnie można spotkać się oznaczeniami wg normy europejskiej jako klasy 3, 4 i 5. Wg oznaczeń najniższe klasy odporności na włamanie to A i 1 a najwyższe to C i 5.

Nawet doświadczeni pracownicy, zajmujący się techniką przeciwwłamaniową, nie zawsze mogą na podstawie cech zewnętrznych jednoznacznie określić w jakiej klasie wykonane jest dane zabezpieczenie. Tym niemniej większość spotykanych zabezpieczeń powinna mieć widoczne pewne cechy pozwalające sądzić, że spełniają wymagania określone dla danej klasy. Omówimy to poniżej i postaramy się na zdjęciach pokazać powyższe cechy.

a) Drzwi o podwyższonej odporności na włamanie
Klasa A –. Jedyną widoczną cechą są okucia uchwytowo – osłonowe (klamka z tarczą). Drzwi powinny posiadać deklarację zgodności producenta spełniania wymagań klasy A lub certyfikat akredytowanej jednostki. Na żądanie producent/instalator/sprzedawca powinien przedstawić odnośne certyfikaty producentów zamka, klamki z tarczami i wkładki.
Klasa B – 2 zamki (w tym co najmniej 1 klasy B) lub tzw. zamek wielopunktowy z widocznymi co najmniej 3 ryglami na czole zamka lub do góry i na dole drzwi, okucia uchwytowo – osłonowe klasy B lub C, wkładka klasy B lub 4, okucia przeciwwyważeniowe. Drzwi powinny posiadać deklarację zgodności producenta spełniania wymagań klasy B lub certyfikat akredytowanej jednostki. Na żądanie producent/instalator/sprzedawca powinien przedstawić odnośne certyfikaty na zamek, klamki z tarczami i wkładkę producentów tych okuć.
Klasa C – zamek wielopunktowy z widocznymi co najmniej 3 ryglami na czole zamka lub do góry i na dole drzwi, okucia uchwytowo – osłonowe klasy C, wkładka klasy C lub 5, okucia przeciwwyważeniowe. Drzwi powinny posiadać deklarację zgodności producenta spełniania wymagań klasy C lub certyfikat akredytowanej jednostki. Na żądanie producent/ instalator/sprzedawca powinien przedstawić odnośne certyfikaty na zamek, klamki z tarczami i wkładkę producentów tych okuć.

b) Okna i drzwi balkonowe o podwyższonej odporności na włamanie
Klasa A (1 i 2)  (WK1, WK2 lub EF1) – okucia obwiedniowe klasy 1 (patrz niżej), szyba P2 (zobacz film), klameczka blokowana kluczem. Okno powinno posiadać deklarację zgodności producenta spełniania wymagań klasy A (1 lub 2) (WK1) lub certyfikat akredytowanej jednostki. Na żądanie producent/ instalator/sprzedawca powinien przedstawić odnośne certyfikaty na okucia i szybę.
Klasa B (3) (WK3 lub EF2) – okucia obwiedniowe klasy 2, szyba P4, klameczka blokowana kluczem. Okno powinno posiadać deklarację zgodności producenta spełniania wymagań klasy B (3) (WK3) lub certyfikat akredytowanej jednostki. Na żądanie producent/ instalator/sprzedawca powinien przedstawić odnośne certyfikaty na okucia i szybę (zobacz rysunek 1, rysunek 2, rysunek 3).
Klasa C (4) (WK4) - okucia obwiedniowe klasy 3, szyba P5, klameczka z wkładką bębenkową. Okno powinno posiadać deklarację zgodności producenta spełniania wymagań klasy C (4) (WK4) lub certyfikat akredytowanej jednostki. Na żądanie producent/ instalator/sprzedawca powinien przedstawić odnośne certyfikaty na okucia i szybę.

c) Okucia obwiedniowe do okien i drzwi balkonowych
Klasa A – normalne okucia obwiedniowe zapewniają docisk skrzydła do ościeżnicy za pośrednictwem walcowych rolek wchodzących w zaczepy osadzone w ościeżnicy. W okuciach klasy A niektóre rolki są tzw. „grzybkowe” posiadające rowek wchodzący w odpowiednio ukształtowane zaczepy. W klasie 1 są co najmniej 4 takie rolki mocowane w pobliżu naroży. Okucie te posiadają również zabezpieczenie przed wierceniem od strony zewnętrznej. Do tego okucia powinny być stosowane klameczki blokowane kluczykiem.
Klasa B – podobnie jak w klasie 1, z tym że ilość zaczepów grzybkowych wynosi co najmniej 6 do 8.
Klasa C – podobnie jak w klasie 1, z tym że ilość zaczepów grzybkowych wynosi co najmniej 8 do 12.

d) Zamki (wpuszczane i wierzchnie - montowane na powierzchni skrzydła) – brak widocznych oznak we wszystkich typach zamków . W niektórych konstrukcjach widoczne są w zasuwce wstawiane elementy hartowane zapobiegające przepiłowaniu. Przy zakupie powinniśmy opierać się na oznakowaniach klasy odporności na włamanie na opakowaniu zamka. Producent/sprzedawca powinien niezależnie od tego przedstawić na żądanie deklarację producenta o spełnianiu wymagań dla danej klasy lub przedstawić kopię certyfikatu jednostki akredytowanej.

e) Okucia uchwytowo – osłonowe (klamki z tarczami)
Klasy A i B (1 do 3)– z zewnętrznej strony gładkie, bez widocznych wkrętów/śrub łączących. Tarcze połączone są ze sobą wkrętami/śrubami skręcanymi od wewnątrz pomieszczeń. Niezależnie od tego przy zakupie powinniśmy opierać się na oznakowaniach klasy odporności na włamanie na opakowaniu klamek z tarczami/szyldami. Producent/sprzedawca powinien niezależnie od tego przedstawić na żądanie deklarację zgodności producenta o spełnianiu wymagań dla danej klasy lub przedstawić kopię certyfikatu jednostki akredytowanej.
Klasy C (4) - z zewnętrznej strony gładkie, bez widocznych wkrętów/śrub łączących. Tarcze połączone są ze sobą wkrętami/śrubami skręcanymi od wewnątrz pomieszczeń. Od strony wewnętrznej widoczne będą wstawki z stali hartowanej obejmującej otwór do wkładki bębenkowej lub dodatkowe hartowane tarcze. Większą odporność na włamanie posiadają tarcze z obrotową osłoną wkładki chroniącą dostęp do wkładki. Niezależnie od tego przy zakupie powinniśmy opierać się na oznakowaniach klasy odporności na włamanie klasy C lub 3 na opakowaniu klamek z tarczami/szyldami. Producent/sprzedawca powinien, niezależnie od tego, przedstawić na żądanie deklarację zgodności producenta o spełnianiu wymagań klasy C lub przedstawić kopię certyfikatu jednostki akredytowanej.

f) Wkładki bębenkowe. Zaznaczyć tutaj trzeba, że wszystkie wkładki wykonywane z jednego elementu posiadają słabą odporność na przełamanie w miejscu pracy zabieraka i otworu na wkręt łączący je z zamkiem. Stąd nie mogą one wystawać od strony zewnętrznej ponad tarczę o więcej niż 2 do 3 mm.
Wkładki klasy A (3 wg 1303:2000 i 4/0 lub 4/1 wg 1303:2007) – muszą posiadać na grani lub powierzchni klucza co najmniej pięć nacięć. Niezależnie od tego przy zakupie powinniśmy opierać się na oznakowaniach klasy odporności na włamanie klasy A lub 3 na opakowaniu wkładek. Producent/sprzedawca powinien, niezależnie od tego, przedstawić na żądanie deklarację zgodności producenta o spełnianiu wymagań klasy A lub przedstawić kopię certyfikatu jednostki akredytowanej.
Wkładki klasy B (4 wg 1303:2000 i 4/1 wg 1303:2007) – muszą posiadać na grani lub powierzchni klucza co najmniej pięć nacięć dla wkładek klasy B oraz sześć nacięć dla wkładek klasy 4. Na grzbiecie wkładki widoczny powinien być co najmniej 1 stalowy kołek hartowany zabezpieczający przed przewierceniem. Niezależnie od tego przy zakupie powinniśmy opierać się na oznakowaniach klasy odporności na włamanie klasy B lub 4 na opakowaniu wkładek. Producent/sprzedawca powinien, niezależnie od tego, przedstawić na żądanie deklarację zgodności producenta o spełnianiu wymagań klasy B lub przedstawić kopię certyfikatu jednostki akredytowanej.
Wkładki klasy C (5 wg 1303:2000 i 6/2 wg 1303:2007) - muszą posiadać na grani lub powierzchni klucza co najmniej sześć nacięć (patrz zdjęcie) oraz zastrzeżony profil klucza. Na grzbiecie wkładki widoczny powinien być co najmniej 1 (najczęściej dwa po obu stronach) stalowy kołek hartowany. Dużo wyższą odporność na włamanie mają wkładki, w których rozdzielone są bębenki (zewnętrzny i wewnętrzny) i połączone elementem stalowym. Wkładki tej klasy posiadają dołączoną do opakowania kartę identyfikacyjną. na podstawie której możemy dorobić dodatkowy klucz do wkładki w licencjonowanym punkcie. Niezależnie od tego przy zakupie powinniśmy opierać się na oznakowaniach klasy odporności na włamanie klasy C lub 5 na opakowaniu wkładek. Producent/sprzedawca powinien, niezależnie od tego, przedstawić na żądanie deklarację zgodności producenta o spełnianiu wymagań klasy C (5) lub przedstawić kopię certyfikatu jednostki akredytowanej.

g) Rolety (żaluzje zwijane). Wszystkie rolety posiadające jakąkolwiek klasę odporności na włamanie muszą być po ich opuszczeniu zamykane u dołu rolety zameczkiem. Przy zakupie musimy przede wszystkim opierać się na wystawianych przez producenta/ instalatora deklaracjach zgodności potwierdzających spełnianie wymagań dla określonej klasy lub kopiach certyfikatów jednostek akredytowanych.

h) Bramy garażowe. Brak widocznych cech pozwalających na ocenę zakwalifikowania ich do określonej klasy odporności na włamanie. Stąd przy zakupie musimy opierać się na wystawianych przez producenta/ instalatora deklaracjach zgodności potwierdzających spełnianie wymagań dla określonej klasy lub kopiach certyfikatów jednostek akredytowanych.

Niestety pozostałe zabezpieczenia nie mają określonych klas odporności na włamanie i widocznych cech stąd nie będą tutaj omówione. Jeżeli nie stać nas na zainstalowanie drzwi i okien o podwyższonej odporności na włamanie można zwiększyć odporność istniejących drzwi i okien:

w przypadku drzwi – montując klamki z tarczami i wkładki bębenkowe wyższych klas oraz zakładając od strony zawias tzw. blokady p.włamaniowe, przy czym należy zwrócić uwagę aby tarcze z klamkami były przykręcane od strony mieszkania (w tarczach/szyldach od zewnątrz nie powinno być dostępnych wkrętów mocujących), a wkładki bębenkowe po zamontowaniu nie wystawały od strony zewnętrznej ponad tarczę więcej niż 2 do 3 mm. Prawidłowym działaniem jest również montaż dodatkowego zamka wierzchniego wyższej klasy, który powinien spełniać te same wymagania co zamek główny, a więc tarcze skręcane tylko od wewnątrz mieszkania i wystawanie wkładki do 3 mm.

w przypadku okien – zakładając klameczkę, której obrót blokowany jest kluczem, wymieniając szyby na posiadające podwyższoną odporność na włamanie lub zakładając rolety posiadające również podwyższoną odporność.Na co trzeba zwracać uwagę zabezpieczając swoje mieszkanie przed włamaniem

1. Usługi wymiany okien, drzwi i okuć o podwyższonej odporności na włamanie zlecaj przede wszystkim firmom posiadającym koncesję lub posiadającym certyfikat jednostki akredytowanej na wykonywanie takich usług przy czym usługa ta powinna by wykonywana przez licencjonowanych pracowników zabezpieczenia technicznego (patrz wzór licencji)
2. Z firmą montującą drzwi i okna o podwyższonej odporności na włamanie należy zawrzeć umowę, w której powinny być określone:
nazwa i adres firmy dokonującej montażu,
producent drzwi i okien, klasa ich odporności na włamanie, oraz dołączone i podpisane przez firmę instalującą kopie certyfikatów zgodności wystawione przez jednostkę akredytowaną np. ITB dla:
 • kompletnych drzwi i okien,
 • tarcz drzwiowych z klamkami,
 • wkładek bębenkowych (wkładki klasy C powinny posiadać kartę kodową umożliwiającą dorobienie klucza tylko właścicielowi karty),
 • kuć uchylno – rozwieranych do okien,
 • szyb o podwyższonej odporności na włamanie z określeniem ich klasy.
3. Wyroby zabezpieczające przed włamaniem należy kupować tylko z dołączonymi kopiami certyfikatów zgodności określających ich klasę odporności na włamanie (nie należy polegać wyłącznie na oświadczeniu sprzedawcy) – patrz wzór certyfikatu
4. Montowane tarcze drzwiowe (szyldy) powinny być od zewnątrz gładkie i mocowane na skrzydle drzwiowym przez skręcenie ich tylko od wewnątrz mieszkania. W najwyższej klasie w tarczy zalecany jest pierścień blokujący dostęp do wkładki bębenkowej.
5. Wkładki bębenkowe po zamontowaniu nie mogą wystawać od strony zewnętrznej ponad tarczę więcej niż 2 do 3 mm.

Skuteczność urządzeń zabezpieczających jest ściśle związana z prawidłowym montażem, należy więc powierzyć go wyspecjalizowanej firmie jak podano to w punkcie 1 powyżej (lepiej unikać samodzielnego montażu lub usług tzw. złotej rączki). Pierwszym kryterium, które powinien spełniać usługodawca jest posiadanie przez niego licencji Komendanta Wojewódzkiego Policji upewniającej o niekaralności i wiarygodności (zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia Dz.U. Nr 114 poz. 740).,Trudniejsza do zweryfikowania jest fachowość montażu, w związku z tym podajemy podstawowe zasady dobrego montażu:

 • okna i drzwi muszą być kotwione za pomocą metalowych elementów, a ościeżnica drzwi dodatkowo wypełniona zaprawą murarską (a nie tylko silikonem czy pianką poliuretanową),
 • zamki i okucia winny być dobrane zgodnie z konstrukcją drzwi i mocowane za pomocą śrub lub wkrętów właściwych dla materiału w jaki są osadzane,
 • właściwie dobrane oraz osadzone muszą być wszystkie elementy, w przypadku zamka wierzchniego również zaczep , a zamka wpuszczanego wkładka bębenkowa i tarcze (tzw. szyldy),
 • rozmieszczenie zamków powinno być takie by odległość pomiędzy ryglami wynosiła nie mniej niż 40 cm , a ich usytuowanie na drzwiach powinno być proporcjonalne,
 • drzwi po stronie zawiasów winny być wyposażone w tzw. blokady przeciwwyważeniowe
 • luz rygli zamków nie powinien umożliwiać uchylenia drzwi więcej niż 1 mm,
 • instalując system alarmowy należy pamiętać , że sygnalizuje on włamanie lub jego próbę, a więc jego skuteczność jest uzależniona od współdziałania z odpowiednio odpornymi zabezpieczeniami mechanicznymi.

Niniejsze opracowanie powstało w oparciu o materiały Oddziału Wielkopolskiego ITB oraz Wydziału Prewencji KW Policji w Poznaniu.

Maliszewski Zdzisław